FőmenüKEZDŐLAP


 

Apostolok Cselekedetei 2:42-47 "Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel."

 

Intézményeink

 

Családok Átmeneti Otthona és Családok Átmeneti Otthona II.

Kizárólag gyermek jogán igénybe vehető bentlakásos ellátási forma, ahol a lakhatásukat vesztett családok megfelelő szakmai segítséget kapnak életük újrakezdéséhez.

 

Krízisközpont

Kapcsolati, hozzátartozók közötti erőszakot, bántalmazást elszenvedetteket fogadó, biztonságos elhelyezést nyújtó ellátási forma, ahol az áldozatok jogi, pszichológiai, mentálhigiénés és szociális segítségnyújtást kapnak a krízishelyzet megszüntetéséhez.

 

Félutas Házak

Kapcsolati erőszakot elszenvedetteknek igénybe vehető, intézményen kívüli, hosszabb távú támogatott lakhatási forma.

 

Kánaán - Ház Anya-és leányotthon

Menedékház bántalmazott, veszélyeztetett gyermekes, illetve várandós nők számára.

 

Kríziskezelő ambulancia

Új szolgáltatási forma Magyarországon, melynek kiépítése még folyamatban van. A kríziskezelő ambulancia jogi, pszichológiai és szociális segítséget nyújt azok számára, akik önszántukból keresik fel az intézmény szolgáltatását. Segítségnyújtásban bárki részesülhet, aki úgy érzi, hogy bántalmazásnak, kizsákmányolásnak van kitéve, vagy fennáll a bántalmazás/kizsákmányolás, tehát az áldozattá válás lehetősége.
A krízisközpontokkal ellentétben az ambulancia nem biztosít lakhatási lehetőséget és teljes ellátást a kliensek számára, ugyanakkor - ha az adott eset és szituáció megoldására nincs más alternatíva - javasolhatja a kliens elhelyezését.

 

Kríziskezelő ambulancia

A kríziskezelő ambulancia elsődleges célja, hogy a kapcsolati erőszak, illetve az emberkereskedelem áldozatai számára szakszerű segítséget nyújtson (jogi, pszichológiai, életvezetési tanácsadás), megelőzve ezzel a súlyos krízishelyzet kialakulását.

A kríziskezelő ambulanciák munkatársainak feladata továbbá, hogy a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem területén prevenciós munkát végezzenek, valamint szemléletformálást és hálózatfejlesztést valósítsanak meg az által, hogy kapcsolatrendszerük bővítésével az érintett szervezeteket és intézményeket bevonják, számukra megfelelő tájékoztatást nyújtanak.

Esetkonferenciák és szakmaközi fórumok megszervezésével biztosítják a folyamatos kapcsolattartást a hatékony munka érdekében.

 


Vissza az oldal tetejére